Przypałacowy park w Tworkowie

W sąsiedztwie dawnego pałacu w Tworkowie znajduje się powstały w XIV wieku park, z licznymi, starymi kasztanami, bukami i wiązami. Przechadzając się lipową aleją można dotrzeć do ulokowanego w centralnej części parku stawu, który stanowi końcowy element ścieżki sensorycznej wykonanej wedle założeń profesora Kneippa. Zasila ją woda z bijącego spod ziemi źródła. W parku zobaczyć można również wielowiekowy bluszcz oraz rzadkie gatunki roślin, takie jak zawilec żółty, czy czosnek niedźwiedzi.