• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Deklaracja dostepności

Urząd Gminy Krzyżanowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej turystykakrzyzanowice.pll oraz spacerkrzyzanowice.pl

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ITEE.PL, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 51823101 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Urząd Gminy Krzyżanowice zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szpital zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Krzyżanowice znajduje się przy ulicy Główna 5, kod pocztowy: 47-450 Krzyżanowice


Dostępność architektoniczna budynku

 • Do budynku prowadzi wejście od ulicy Głownej
 • Wstęp na teren obiektu umożliwiony jest jedynie w godzinach pracy urzędu.
 • Parking przy budynku dostępny jest dla osób trzecich.
 • Wyznaczono na nim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o długości 500 cm i szerokości 360 cm, oznaczone znakiem pionowym D-18 oraz tabliczką T-29.
 • Nad wejściem nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych wynosi 125 cm, natomiast wysokość progu wejściowego wynosi 5 cm.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz główny.
 • Budynek nie posiada toalety ogólnodostępnej spełniającej normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • W budynku znajdują się schody wewnętrzne prowadzące na inne kondygnacje o szerokości 187 cm i wysokości stopnia 16 cm.
 • Na schodach znajdują się kontrasty, a pochwyty są umieszczone na wysokości
  81 cm.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Nie ma również dostępu do tłumacza polskiego języka migowego.
 • Zapewniony jest natomiast wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku nie znajdują się windy.
 • Informacja wizualna o drogach ewakuacyjnych jest czytelna , funkcjonuje również system dźwiękowego oraz świetlnego powiadomienia alarmowego.
 • W budynku przebywa osoba, która udziela pomocy osobom potrzebującym.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Krzyżanowice nie udostępnia aplikacji mobilnych, ale strona internetowa jest dostosowana do urządzeń mobilnych


Informacje dodatkowe, skróty klawiaturowe

Witryna Urząd Gminy Krzyżanowice https://turystykakrzyzanowice i https://spacerkrzyzanowice została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacycjnych i różnych przeglądarkach.
Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w lewym górnym rogu).
Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu i innymi skrótami klawiszowymi innych przeglądarek.
Poniższa lista zawiera skróty klawiszowe stosowane w serwisie turystykakrzyzanowice.pl

 • Przejdź do strony głównej: 1
 • Przejdź do strony Dostępność: d
 • Przejdź do strony Kontakt: 9
 • Przejdź do Atrakcje turystyczne: 4
 • Przejdź do Wirtualny spacer: 3

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

Na przykład w Chrome dla Maca skrót to : Ctrl + ⌥ Opt + Klawisz dostępu (a więc klawisz ustawiony dla pozycji menu ) Dla Chrome na Windows, skrót to: Alt + Klawisz dostępu lub Alt + Shift + Klawisz dostępu
Możesz sprawdzić, jakiego skrótu potrzebujesz na swoim urządzeniu w Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Access_key


Poniższa lista zawiera wywołania głosowe stosowane w serwisie spacerkrzyzanowice.pl

 • Powiedz: zamknij okno w celu zamknięcia okna
 • Powiedz: otwórz okno w celu otwarcia okna
 • Powiedz: zamknij okno w celu zamknięcia okna
 • Powiedz: lista w celu wywołania listy panoram
 • Powiedz: włącz tryb dostępności w celu włączenia funkcji dostępności
 • Powiedz: opuść tryb dostępności w celu wyłączenia funkcji dostępności
 • Powiedz: opuść tryb dostępności w celu wyłączenia funkcji dostępności
 • Powiedz: powiększ w celu powiększenia czcionki
 • Powiedz: pomniejsz w celu pomniejsz czcionki
 • Powiedz: zmień kontrast w celu zmiany kontrastu
 • Powiedz: sterowanie za pomocą głosu w celu aktywacji funkcji sterowania głosowego
 • Powiedz: deklaracja dostępności w celu włączenia deklaracji dostępności
 • Powiedz: zmień język w celu zmiany języka
 • Powiedz: informacja w celu uzyskania informacji na temat wybranej panoramy
 • Powiedz: następna scena w celu pokazania następnej sceny
 • Powiedz: poprzednia scena w celu pokazania poprzedniej sceny
 • Powiedz: w lewo w celu obrócenia w lewo
 • Powiedz: w prawo w celu obrócenia w prawo
 • Powiedz: w górę w celu obrócenia w górę
 • Powiedz: w dół w celu obrócenia w dół
 • Powiedz: przybliż widok w celu przybliżenia widoku
 • Powiedz: oddal widok w celu oddalenia widoku
Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003212 pn. „Turystyka on-line”
„Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003212 pn. „Turystyka on-line” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie INTERREG V – A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020.”
Herb Urzędu Gminy Krzyżanowice
Dane kontaktowe
Urząd Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
Kontakt
tel. (32) 419 40 35
fax. (32) 419 42 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Pn – Śr
  7.00 – 15.00
 • Czw
  8.00 – 17.00
 • Pt
  7.00 – 14.00

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zasteżone.

Projekt i realizacja. Strony WCAG dla instytucji - itee.pl