Przygraniczne Meandry rzeki Odry

Od 1998 roku WWF Polska i gmina Krzyżanowice pracują razem, aby zachować i chronić meandry graniczne Odry. W 2004 roku Wojewoda Śląski ogłosił te obszary o szczególnej wartości przyrodniczej obszarem chronionego krajobrazu. Obszar ten obejmuje liczne zakola rzeki Odry, a także grunty nadrzeczne, w tym łąki i fragmenty lasów zalewowych. Meandry Odry na terenie gminy Krzyżanowice między Chałupkami i Zabełkowem są unikalne, ponieważ występują tam rzadkie zbiorowiska roślinne chronione w skali europejskiej.