Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach

Tradycja kuźni sięga 1702 r. Pierwszą kuźnię wybudował Johannes Socha. Przez kuźnię przeszło 9 pokoleń przy jednym nazwisku. Obecnie warsztat prowadzi Robert, który od 2004 r. jest Mistrzem Kowalskim. W 1998 r. rodzina Socha otworzyła największe prywatne muzeum kowalstwa w Polsce, w którym znajdują się wszystkie urządzenia, których już się nie używa m. in: palenisko kowalskie napędzane skórzanym miechem, kowadła, imadło, narzędzia do podkuwania koni, kleszcze kowalskie, itp..