Wieża widokowa w Tworkowie

W latach 1872-1874 obiekt przeszedł gruntowną przebudowę według projektu Karla Heidenreicha i zyskał styl neorenesansowy, który powstał na renesansowym zrębie. Zamek ma otwarty na południową stronę rzut zbliżony do litery C i składa się z trzech skrzydeł otaczających otwarty arkadowy dziedziniec. Skrzydło zachodnie ma czworoboczną wieżę zegarową, a druga wieża o formie cylindrycznej znajduje się w południowo-zachodnim narożniku.